Herman Wenes , directeur bij ’t Veer

Herman Wenes , directeur bij ’t Veer

Er is nog altijd veel discriminatie op de arbeidsmarkt

‘t Veer is een maatwerkbedrijf dat 670 mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand wordt veroorzaakt door mentale of fysische beperkingen, afkomst, persoonlijke geschiedenis of andere struikelblokken. Bij ’t Veer zijn er jobs in de verpakking, de voeding, de montage en de recyclage. Dertig procent van het personeel heeft een migratie-achtergrond. Er werken meer dan 30 nationaliteiten.

Mensen van vreemde origine hebben het volgens Herman nog altijd moeilijk op de arbeidsmarkt. Maar zonder werk voelen ze zich nutteloos, vinden ze geen toegang tot de maatschappij en verliezen ze hun zelfrespect en vertrouwen. Werk is zoveel meer dan een job. Het is de beste manier om écht geïntegreerd te geraken in Vlaanderen.

Er zijn diversiteitswetten bijgekomen, maar de discriminatie blijft bestaan. Het probleem zit volgens Herman niet altijd bij de werkgever, maar ook bij de rest van zijn team. Integratie is niet het proces van 1 persoon, maar van een hele groep. Ze hebben bij ’t Veer mensen in dienst met interessante technische vaardigheden of diploma's die nergens erkend worden. Herman vindt het bijzonder jammer dat deze mensen niet de kans krijgen om op hun niveau te werken.

De Nederlandse taal blijft de grootste handicap. Voor veel jobs moet je je vlot kunnen uitdrukken en dat is niet altijd evident voor nieuwkomers. Herman pleit er dan ook voor om nog meer de focus te leggen op taallessen. Een aantal mensen bij 't Veer krijgen Nederlands op de werkvloer. Dat werkt bijzonder goed, omdat het minder schools is en meteen resultaat oplevert.

Het is niet evident om je land te verlaten en mensen doen dat volgens Herman nooit zonder grondige reden. De nieuwkomers hebben het in België meestal beter dan in hun eigen land, maar het blijft knokken. Ze zijn meestal wel enorm gemotiveerd om aan hun toekomst te werken, omdat ze in hun eigen land geen toekomst meer zagen.

Herman betreurt het dat onze bedrijven blijven rekruteren in het buitenland, terwijl er nog steeds zoveel mensen zijn in Vlaanderen die geen toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Er zijn interessante mogelijkheden voor bedrijfsleiders om werklozen of mensen uit een doelgroep aan te werven, maar deze regelingen zijn nog altijd te ingewikkeld en te weinig gekend. Volgens Herman moet er ook gewerkt worden aan de werkloosheidsval en de loonkosten op laaggeschoolde arbeid om dit probleem op te lossen.

INTERVIEW